Liberalerna i Bollnäs

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter från Liberalerna riks:

Facebook

Liberalerna Bollnäs

Café Liberal: Slaget om trafikpengarna

Hur ska våra vägar och järnvägar skötas?
Kom och säg vad du tycker om skötseln av det lokala vägnätet och av järnvägen!

Just nu ligger mycket av fokus på att bygga dubbelspår på Ostkustbanan från Gävle till Sundsvall. Men det finns stora behov av underhåll och utveckling också på Norra stambanan. Snart står den nygamla järnvägssträckningen från Söderhamn till Kilafors klar för trafik. Syftet är att avlasta Ostkustbanan från godstrafik på väg mot västkusten. Men fler godståg mellan Kilafors och Ockelbo kommer att kräva mer utrymme i tidtabellen, och risken är överhängande för att persontrafik med SJ och X-tåg får stå tillbaka!

Avgörande för vad som kommer att genomföras i Bollnäs, Hälsingland och Gävleborg är Trafikverkets tioårsplan fram till och med 2029. Den är just nu på remiss, och meningen är att länets tio kommuner ska kunna komma överens om vad de tycker. Men istället för att med en röst säga ifrån till staten att pengarna inte räcker har Region Gävleborg hittills försökt göra prioriteringarna mellan de olika behov som finns inom länet. Den taktiken har hittills inte gett några stora framgångar…

Det är dags att vi slutar att försöka vara duktigast i klassen. Det hjälper inte att sitta längst fram i klassrummet och bara räcka upp handen när magister staten ställer frågorna! Vi måste gemensamt tala om att det behövs mer pengar för att upprätthålla standarden på de vägar och järnvägar som en gång byggts här i landet. Med de anslag som Trafikverket fördelar till vårt län och vår kommun går inte det. Trafikverket kommer att låta bli att reparera, kommer att ersätta asfalt med grusväg och fortsätta att låta bristande underhåll försämra järnvägstrafiken på Norra stambanan!

Liberalerna tycker det är dags att säga ifrån och ställa högre krav! Också vår del av landet behöver ha förutsättningar för att leva! Och det kräver större satsningar på både underhåll och investeringar! Vad tycker du?

Café Liberal: Slaget om trafikpengarna

Måndag 23 oktober 2017 19:00

Grupp/medlemsmöte

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Friheten att få försörja sig själv

Trygghet Säker där du bor

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt