Tema: skolfrågor. Liberalernas skolpolitiske talesperson, riksdagsman Roger Haddad medverkar och presenterar Liberalernas skolpolitik. Samtal om skolans utmaningar. Fika. Ingen entréavgift.