Samtal om aktuella frågor i kommunalpolitiken. Enkelt fika. Sympatisörer också välkomna!

Styrelsen möts redan kl 18.00.