Samtal om kommunala frågor. Enkelt fika. Sympatisörer också välkomna!

Styrelsen möts redan kl 18.00.

Mötet inställt på grund av covid-19-pandemin.