Se alla

På gång

Aktuell politik och liberala evenemang i Bollnäs

Alla förtroendevalda är kallade, alla medlemmar välkomna! Styrelsen möts redan kl 18.00. Lokal: Ö Stationsgatan 15, 1 tr (Vuxenskolan).

Vi diskuterar då aktuella politiska frågor och lägger fast vår politik för Bollnäs kommun. Enkelt fika. De förtroendevalda meddelar eventuellt förhinder till Yanina Westergren, 070-2467204. Om porten är låst så ring 070-6795335 eller 070-2467204, så öppnar vi!