Se alla

På gång

Aktuell politik och liberala evenemang i Bollnäs

MEDLEMS/GRUPPMÖTEN dit de förtroendevalda är kallade och alla medlemmar välkomna! Vi diskuterar fr a aktuella kommunalpolitiska frågor. Enkelt fika. De förtroendevalda meddelar eventuellt förhinder till Carina Östansjö, tel 072-2276539. Lokal: Vuxenskolans lokal, Ö Stationsgatan 15, 1 tr. Om porten låst ring 070-6795335 eller 072-2276539 så öppnar vi. Mötestid kl 19, styrelsen möts redan kl 18.